Remonty pieców przemysłowych
dla przemysłu: hutniczego, cementowego, chemicznego

  • • montaż i wymurówka pieców obrotowych,
  • • montaż pieców hutniczych,
  • • montaż konstrukcji i wymurówka kotłów grzewczych i pieców wapienniczych,

Wykładanie termoizolacyjne z:
• betonu ogniotrwałego,
• cegiełek, płytek ceramicznych, ogniotrwałych,
• zasadowe,
• wysokoglinowe i szamotowe,
• materiały z włókien ceramicznych,


Remonty mechaniczne:
• chłodników,
• młynów surowca,
• młynów węgla,
• taśmociągów,
• przenośników,
• podajników,

Naprawa i konserwacja maszyn

• Instalowanie maszyn przemysłowych.


Remonty, wymiany, konserwacje przenośników

• kubełkowych
• taśmowych
• zgrzebłowych
Obsługa cynkowni / instalowanie urządzeń wchodzących w skład linii do cynkowania

Wymiana wanien cynkowniczychCięcie rur o dużych średnicach

prowadzenie: łańcuch
sterowanie: pilot

Naprawa powierzchni (powłok) żelbetowych przy zastosowaniu mas naprawczych, antykorozyjnych

• naprawa złuszczeń korozyjnych powierzchniowych,
• naprawa pęknięć skrośnych płyt,
• naprawa odłamań krawędzi i naroży płyt,
• naprawa i uzupełnianie masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych,
• naprawa ścian oporowych


Konstrukcje stalowe

• konstrukcje stalowe wsporcze pod maszyny,
• montaż konstrukcji,
• demontaż konstrukcji,

Remonty kominów żelbetowych, murowanych i stalowych

• remonty wież żelbetowych,
• kominów,
• silosów,
• konserwacje,
• czynności diagnostyczne,
• wymiana wykładzin, montaż wkładów stalowych,
• naprawa trzonów i torkretowanie,
• dokumentacja fotograficzna
• remonty, naprawa płaszcza żelbetowego,
• nakładanie mas naprawczych,
• torkretowanie,
• naprawa, wymiana urządzeń instalacji oświetleniowej,
• demontaż kominów;
• prefabrykacja i montaż kominów
• wymiana skorodowanych elementów trzonu,

Wykonywanie robót żelbetowych

• prace ziemne, przygotowanie i izolacja podłoża pod fundamenty,
• wykonanie fundamentów żelbetowych,
• konstrukcje ścian i stropów,
• słupy, belki i podciągi żelbetowe,
• żelbetowe elementy: schody, balkony,
• dokumentacja fotograficzna

Wykonywanie fundamentów, szalunków

• fundamenty domów jednorodzinnych,
• budynków użyteczności publicznej,
• garaży,
• obiektów przemysłowych,
• fundamenty pod wszelkiego rodzaju urządzenia i maszyny,
• murowanie ścian,
• wykonywanie stropów,

Prace ogólnobudowlane w pełnym zakresie

• budowa i remonty budynków mieszkalnych wielo i jednorodzinnych,
• budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej,
• wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych • elewacji,
• wykonywanie dociepleń budynków,
• roboty izolacyjno • ociepleniowe budynków i budowli przemysłowych,
• wykonawstwo konstrukcji dla robót ogólnobudowlanych,
• naprawy obiektów budowlanych, budynków, słupów, ścian konstrukcji wsporczej metodą torketrowania,
• prace wyburzeniowo • rozbiórkowe obiektów budowlanych,
• wykopy fundamentów,
• wykontwanie szalunków,
• murowanie ścian,
• wykonywanie robót ogólnobudowlanych w pełnym zakresie,Tekst alternatywny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
Wynajem maszyn budowlanych
• Dźwig samojezdny LIEBHERR LTM 1030-2 35 ton, wysięg 30 m• minikładowarka Bobcat S185
• minikoparka Bobcat E162012 © Budpiec - Remonty dla przemysłu -
pozycjonowanie stron Częstochowa

Ładowarki Bobcat S185