Przykładowe realizacje:


Cementownia Rudniki:

- Remont pieców obrotowych do wytwarzania klinkieru
- Rozsunięcie pieca oraz demontaż cargi, demontaż pierścienia, fazowanie i szlifowanie styków, montaż nowej cargi
- Remont chłodnika / wg zakresu
- Demontaż i montaz zaworów dwuklapkowych
- Remont przenośnika zgrzebłowego
- Wymiana łańcucha przenośnika zgrzebłowego
- Wymiana koła gwiazdy napegowej łańcuchów
- Remont bębnów zwrotnych
- Przegląd wałów napedowych i zwrotnych przenośników
- Remont młynów cementu / wg zakresu
- Remont młynów węgla / wg zakresu
- Remont podawacza talerzowego węgla
- Remont seperatorów węgla
- Przegląd stanu łopatek regulacyjnych
- Remont cyklonów pyłu węgla
- Remont podawacza celkowego
- Przegląd łożysk wirnika
- Wykonanie uszczelnień wirnika
- Przegląd stanu przekładni zebatej
- Wykonanie kraty do zsypu węgla
- Remont wózka rewersyjnego na młynie cementu
- Remont taśm żużla suchego
- Remont przenośników stalowo-członowych żużla
- Remont młynów surowca / wg zakresu
- Przenośniki ślimakowe proste
- Przegląd przekładni napedowych, wymiana oleju (br> - Przegląd łożyska początkowego i końcowego
- Przegląd sprzegła
- Wymiana uszczelnień na czopach wałów ślimakowych
- Odtworzenie włazu do cyklonu
- Naprawa konstukcji nad taśmą żużla
- Wymiana przekładi i bębna napedowego
- Wykonanie nowej konstrukcji mocowania przekładni i silnika
- Wymiana rolek nośnych przenośnika
- Konserwacja napinacza taśmy
- Przegląd stanu wag (stan taśm, łożysk i krążników nośnych, bebnów wraz z elementami czyszczącymi taśmociągi, stan oburtowań i fartuchów, stacji napędowej i zwrotnej)
- Przegląd stanu podawaczy klapkowych (stan łozysk, dławików, klap, napędów)
- Przegląd stanu pieca obrotowego (stan walczaka, rolek nośnych i oporowych, uszczelnienia, napędu)
- Przegląd chłodnika rusztowego (stan napędów, łozysk, obudowy)
- Przegląd stanu młyna węgla (stan walczaka, płyt i śrub mocujących, łożysk, napedu)
- Przegląd stanu suszarni żużla (stan walczaka, półek i śrub mocujących, łożysk, napędu)


Cementownia WARTA:

- Remont pieców obrotowych
- Remont urządzeń pomocniczych nitki pieca
- Remont obmurza pieca
- Remont chłodnika betonem
- Remont wieży betonem
- Remont ciągu łamacza
- Remont ciągu kruszenia
- Remont elewatora
- Remont cyklonu MPS5
- Wymiana przystawki napędowej na łańcuchach
- Remont prznośnik zgrzebłowy
- Remont przenośnika stalowo-członowego
- Przenośnik stalowo-członowy
- Wymiana gwiazdy napędowej stalowo-członowej
- Wymiana ślizgów
- Remont napedu pomocniczego młyna cementu
- Remont ślimaka rurowego
- Remont elewatora z rynnami
- Remont wagi klinkieru, kamienia i gipsu
- Remont wentylatorów i wymiana łożysk
- Remont ciągu "Przyjaźń"
- Remont układu odpowietrzenia zbiornika siarczanu
- Remont przenośnika łańcuchowego
- Wymiana uszkodzonych osi rusztu rolkowego
- Wymiana osłon na przenośniku łańcuchowego
- Remont wentylatorów, wirnik + łożyska
- Remont przeciągarki wagonowej
- Remont przenośnika kubełkowego
- Remont chłodnika
- Remont przenośnika kubełkowego klinkieru
- Wymiana taśmy zsypów + ustawienie
- Remont ślimaków na młynie cementu
- Wykonanie i montaż konstrukcji wraz z instalacją aeracyjną węzła załadowczego na cementowagony i cementosamochody
- Wykonanie i montaż instalacji wysokiego i niskiego ciśnienia węzłów załadowczych
- Zabudowa lini Pakowni, paletyzowania i foliowania
- Wyburzenie i instalacja kształtek magnetyzowych wysokoglinowych i szamotowych
- Wykonanie wykładzin cyklonów, rurociągów, komory głowicy pieca, chłodnika


Huta Cynku "Miasteczko Śląskie":

- Remont urządzeń przemysłowych
- Remont filtra komorowego
- Remont Wywrotu wagonowego
- Remont instalacji podgrzewacza koksu
- Remont podajnika wibracyjnego


Ocynkownia Śląsk Chrzanów:

- Demontaż dysz palnikowych na piecu rezerwowym
- Demontaż i montaż dysz palnikowych na piecu podstawowym
- Zabudowanie nowej stacji gazu
- Zabudowanie nowej armatury palnikowej na piecu podstawowym
- Wykonanie rurociągów odpowietrzających
- Montaż dysz palnikowych na piecu rezerwowym


Ocynkownia STALPRODUKT-BOLESŁAW:

- Montaż przenośników śrubowych
- Montaż urządzeń /wg zakresu
- Zabudowa nowej suwnicy Namiarowni "B" w zakresie wykonania prac budowlanych
- Wykonanie demontażu mieszadła dwuwałowego w Namiarowni "B"
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Namiarowni "B"
- Montaż knstrukcji stalowej, montaż urządzeń


CEMEX Polska Gdynia Przemiałownia:

- Remont 2 młynów cementu
- wymiana czopu młyna cementu nr 1
- remont elewatorów
- wymiana przegrody młyna


Cukrownia Racibórz S.A:

- Prace remontowo-wymurówkowe kotłów z materiałów ogniotrwałych.
- Wymiana konstrukcji sklepienia przedniego
- Wymurowania sklepienia przedniego
- Naprawy ścian bocznych i sklepienia
- Roboty izolacyjne ścian


2012 © Budpiec - Specjalistyczne remonty budowlane. pozycjonowanie stron